Φιλοσοφία - Διδακτική Μέθοδος

Φιλοσοφία - Διδακτική Μέθοδος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδικού σταθμού ακολουθεί το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για την προσχολική αγωγή.

Με σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθόδους όπως η διαθεματική προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας (project).

Οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες αλλά αναδυόμενες και τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε είναι:

 • η μουσική,
 • τα εικαστικά,
 • η δραματική αγωγή,
 • η προφορική επικοινωνία,
 • η ανάγνωση,
 • η γραφή,
 • η παιδική λογοτεχνία,
 • τα μαθηματικά,
 • η φυσική αγωγή,
 • η μουσικοκινητική αγωγή,
 • το κουκλοθέατρο καθώς και
 • βιωματική εκπαίδευση
  e-genius.gr ...intelligent web software